آرشیو برچسب ها : دلیل پف پشم

با افزایش سن و پیری ، پوست خاصیت کشسانی خود را از دست می‌دهد ، که باعث تجمع و افتادگی پوست اضافی زیر پلک پایین می‌شود. 🔸با افزایش سن ، بافت چربی که حفره چشم را از تماس با جمجمه محافظت می‌کند، دچار سستی می‌شود ، که باعث پیشرفت چربی به سمت پایین پلک می‌شود‌. […]